Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2013 pdf

2019-11-17 21:22

Het KB van 30 april 2013 treedt in werking op 17 mei 2013. Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake voor het aanslagjaar 2013. Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake voor het aanslagjaar 2013, BS 7 mei 2013, 26. 562.AANGIFTE IN DE AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 Formulieren worden gratis ter beschikking gesteld in PDFformaat op het aan de vennootschap toegestuurde aangifteformulier is het internationaal rekeningnummer (IBAN) en aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2013 pdf

AANGIFTE IN DE AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren op 31 december 2013 of in 2014 vr 31 december afgesloten) Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen De aangifte moet, behoorlijk ingevuld, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, bij de op het formulier vermelde dienst uiterlijk toekomen op: Afz.

27 Tabblad A [1 INGAVE VAN DE AANGIFTE VENB Enkel bij [1 Het tabblad A bevat alle invulvakken van het aangifteformulier. U moet enkel de belastbare gegevens invullen. U moet enkel de belastbare gegevens invullen. De wet van 9 februari 2017 (pdf) werd gepubliceerd op 20 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad en voert de nieuwe innovatie aftrek in onze in. Deze aftrek vervangt de aftrek voor octrooiinkomsten die werd opgeheven met ingang van 1 juli 2016 door de wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale bepalingen. De nieuwe innovatie aftrek treedt retroactief in werking voor aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2013 pdf Het aangifteformulier in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 bestaat uit: een formulier 'Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting' (aparte formulieren voor deel 1 en deel 2).

Title: aangifte aanslagjaar 2017 Author: FOD Financien Subject: aangifte VenB AJ 2017 Keywords: AJ 2017; aangifte; 275. 1; VenB aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2013 pdf Zoals elk jaar heeft het aangifteformulier weer enkele aanpassingen ondergaan die werden ingegeven door wetswijzigingen en nieuwe maatregelen. We bekijken wat er dit jaar allemaal veranderd is. TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vr 31 december afgesloten) In het Staatsblad van 31 mei 2017 werden volgende aangifteformulieren gepubliceerd voor het aanslagjaar 2017: Belasting nietinwoners Aangifte in de aanslagjaar 2018 (PDF, 320. 59 KB) Toelichting bij de aangifte in de aanslagjaar 2018 (PDF, 1. 36 MB) Aangifte in de belasting aanslagjaar 2018 (PDF, 345. 25 KB)

Rating: 4.69 / Views: 769